utterledenskylt 2018

Foto: Stig Cederberg

UTTERtrail omfattar följande klasser. Deltagaravgiften inom parentes. (Om anmälan sker senast 15.5 får ges en rabatt om 10 euro.)

Hela rutten (52 km)

Herrar (40 €)

Damer (40 €)

Herrar 40 (40 €)*

Damer 40 (40 €)*

Utan tid - vandring eller löpning (40 €)

Halva rutten (23 km)

Herrar (40 €)

Damer (40 €)

Herrar 40 (40 €)*

Damer 40 (40 €)*

Utan tid - vandring eller löpning (40 €)

* De som fyller minst 40 år under året har rätt att delta i dessa klasser

flera löpare2018 1

Foto: Stig Cederberg

Anmälan till UTTERtrail sker via IK Falkens webbutik senast 20.6. Betalning av deltagaravgiften sker samtidigt med anmälan och anmälan noteras först när betalningen skett. Betalningen sker via nätbanken eller med kreditkort. Vid anmälan senast 15.5 ges en rabatt om 10 euro per anmälan.

Arrangören tar emot Smartum och Tyky motionssedlar. Även ePassi går att använda. Sedlarna lämnas in och ePassi kontrolleras vid nummerutgivningen. I webbutiken anges sedelanvändningen med hjälp av rabattkoder i kassan. Skriv in rätt rabattkod och tryck på Spara så registreras rabatten. Se närmare om dessa koder i webbutiken.

Anmälan innebär också att det uppkommer ett avtal mellan deltagaren och arrangören som omfattar rätt för arrangören att hantera deltagarnas nödiga personuppgifter och publicera namn och resultat i start- och resultatlistor. IK Falken har även rätt att använda kontaktuppgifterna för att informera om UTTERtrail och andra motsvarande evenemang som föreningen är med och arrangerar.

 

 

Share