OBS! Rutthärvelin har flyttat över till FSO:s server! Den nya versionen kräver inte Java för att rita vägval eller för att studera andras rutter. Rita frimodigt in dina vägval eller ladda upp ditt GPS-spår. Det finns också en del nya funktioner. Genom att peka med musen på ett vägval mellan två kontroller så visas mellantiden för detta.
Genom att peka med musen på en mellantid uppe till höger så markeras det avståndet på kartan. Det finns också en youtube-video med instruktioner.

Share