Inbjudan till Falken Indoor sprint 10.2.2018

Adress: Sursik skola, Sursikvägen 43, 68910 Bennäs

Klasser:

H21                     D21
H40                     D40
H50                     D50
H60                     D60
H16                     D16
H12                     D12

Banlängderna är typiska för inomhussprint (~15min)

Karta: Skala 1:450, A3, Ekvidistans ett trappsteg
(flera våningar)

Anmälning och startavgifter. Anmälning och betalning sker via Irma. Sista anmälningdag 4.2, efteranmälning 7.2
H/D21 12€
H/D12 8€
övriga klasser 10€

Emit-stämplingssystem: För de som inte har uppgett Emit nummer så reserveras automatiskt en
hyrbricka. Hyra för Emit 3€ betalas i info när man hämtar brickan.

Skor: Torra dubbfria skor

Träningsförbud och deltagarrätt: Det är tillåtet att bekanta sig med terrängen och tävlingen är
öppen för alla intresserade. Ingen tävlingslicens behövs. Deltagande sker på egen risk.

Första start: 19:00

Prisutdelning: I Tc så fort resultatet är klart. Varupriser i alla klasser. I H/D 12 får alla pris.

Funktionärer: Tävlingsledare: Sören Jansson jansson.soren@gmail.com, 044 7819 243
 Banläggare och karta: Joachim Harald
 Resultatservice: Niklas Wik

Direktiv för tävlingen

Motionsorientering arrangeras söndag 11.2. Tidpunkt meddelas senare

Share