Utlåtande av bankontrollant och komplettering av banlängder

31.7.2017

Bankontrollanten för långdistans och stafett Voitto Erkinheimo har avgett sitt utlåtande.

Banlängderna i stafetten har kompletterats.

Även motionsbanornas längder har publicerats.

Share