29.7.

Banläggare lång sajten ny

Terrängen för långdistansen och stafetten är varierande, ställvis lättlöpt och ställvis mer krävande, vilket gör att vägvalen blir viktiga. Ett par bergsområden är detaljrika och ställvis finns det många kontroller, så det gäller att kolla koderna!

Banläggarna Håkan Björklund och Sebastian Björklunds tankar om långdistans och stafettbanorna hittar ni här.

Share