11.5.2017 18.00

FSOM är sport på elitnivå, men också en folkfest som skapar gemenskap och ger nya vänner. IK Falken vill att så många som möjligt deltar. Statistiken är ändå dalande för deltagandet i FSOM, åtminstone om man ser till de år när tävlingarna hålls i Österbotten. När FSOM avgjordes i Kronoby och Öja 2015 var 771 orienterare anmälda i de individuella tävlingarna. När Malax IF stod som arrangör 2013 var 786 orienterare anmälda. I Vörå startade 863 orienterare 2011.

IK Falken vill vända den här trenden och tillsammans med FSO utmanar vi nu alla föreningar i Svenskfinland och på Åland att öka antalet orienterare i FSOM 2017!

Den förening som visar på den största ökningen vinner en föreläsning med den mentala coachen Christoph Treier, som hjälpt många elitidrottare att nå höga målsättningar i en rad olika sporter. 

Läs mer om utmaningen här!