Tävlingscentralen för lördag och söndag ligger i Överpurmo, Lostensvägen 202. Vägvisning från väg 741 i Vilobacka, 12 kilometer från Lillby mot Kortesjärvi. 

Parkering vid tävlingscentralen. P-avgift för personbilar 5 euro (gäller för två dagar). Parkeringsbiljetter säljs i info och placeras synligt för kontroll i bilen innan avfärden från tävlingscentralen.

Reservparkering vid dåligt väder max 700 meter från TC. Även bussar i TC, någon buss kan komma att parkera 400 meter från TC.

Meddela på förhand till tävlingsledare eller informatör ifall ni kommer med buss!

 TC W

Fredagens tävlingscentral ligger vid Falli fotbollsplan i Bennäs, adress Finnäsbackavägen 25, 68910 Bennäs. Vägvisning från E8 och väg 741 i Bennäs. Parkering i omedelbar anslutning till TC. 

Share