Ett litet smakprov på hur terrängen för långdistans och stafett ser ut ur drönarperspektiv. Videospelaren fungerar inte med mobilversionen av sidorna. Videon finns ju också på Instagram @ikfalkenol och Facebook IK Falken - Orientering och evenemanget FSOM 2017.

 

Voitto Erkinheimos och Göran Skogviks utlåtanden

Voitto Erkinheimo fungerar som bankontrollant för långdistansen och stafetten. Han har också kartlagt knappt hälften av kartan.

Göran Skogvik är bankontrollant för sprinten. 

Klicka på Läs mera så ser du bankontrollanternas utlåtanden. Det finns en fri översättning till svenska av Voittio Erkinheimos utlåtande under originalet. 

Håkan Björklund och Sebastian Björklund är banläggare för för lördagens och söndagens tävlingar. Sebastian Björklund står för juniorernas banor. Här är

Håkan Björklunds tankar om årets långdistans- och stafettbanor:

Långdistansen och stafetten avgörs i terrängen i Överpurmo, med tävlingscentralen intill Lostenens parkering. Området sträcker sig även över kommungränsen till Kortesjärvi. Terrängen är varierande med allt från lättsprungen terräng till mer krävande och detaljrika områden. Banorna går däremot inte över de stenigaste områdena. Det finns flera bergsområden i terrängen som ställer krav på noggrann orientering.

Tävlingsområdet omgärdas och delas in av en djup bäck och en del åkrar. På de längsta banorna finns ett par mindre grönområden och ställvis finns ljung i undervegetationen, men det är upp till orienteraren att välja väg - terrängen och banorna ger vägvalmöjligheter.

Herrarnas huvudklass har en bana som är 12,7 kilometer och med 29 kontroller. Damernas dito är 7,6 kilometer med 17 kontroller.
Idealtiden för herrarna är 1 timme och 20 minuter och när landslagsorienteraren Fredric Portion provsprang på 1 timme och 22 minuter, men han fördröjdes av att inte ha några skärmar vid kontrollpunkterna.

De kortare banorna är koncenterade till terrängen närmast tävlingscentralen och undviker de mest detaljrika partierna. Området är välutnyttjat för att ge alla en utmaning.

Kontrollpunkterna är många och ligger ställvis nära varandra. Det är alltså väsentligt att kontrollera koderna!

 

Banläggaren Sven-Olof Backmans tankar om sprinttävlingen på fredag:

FSOM-sprinten löps i år i Bennäs centrum med tävlingscentret vid fotbollsplanen Falli, på en karta gjord av Joachim Harald i skalan 1:4000.Tävlingsterrängen är typisk för ett bycentrum, mest bostadsområden och offentliga byggnader, men också öppna områden och parker. Banorna blir på grund av områdets karaktär ganska löpbetonade, men farten gör att man ändå måste ”hålla i” orienteringen. Vid val av löpväg bör man också ta löpbarheten i beaktande. Längden på de olika banorna är mellan 1,6 och 3,4 kilometer. Se upp för trafiken och lycka till!

Här är bilder från området för fredagens sprint, Bennäs by. 

W Terräng Bennäs2

W Terräng Bennäs3

W Terräng Bennäs4

W Terräng Bennäs5

Här är ett smakprov på kartan från lördagens och söndagens tävlingsområde.

Tre kartbilder i en

Här är lite bilder från terrängen för lördagens och söndagens tävlingsområde. 

W Purmo terräng1 

W Purmo terräng2 

W Purmo terräng3

W Purmo terräng4 låg

Så här ser tävlingscentralen ut. Fotografierna är tagna den 11 maj.

W Purmo tc2 

 

Sprinten fredag 11 augusti

Sprinten avgörs i Bennäs.

Kartans skala 1:4 000 och är en vädertålig utskriftskarta från 8/2017. Kartritare är Joachim Harald.

 

Långdistans och stafett 12-13 augusti

Långdistans och stafett avgörs i Överpurmo, i terrängen kring Lostenen. 

Kartskalorna som används under tävlingen är 1:10 000 och 1:7 500. Vilken klass som använder vilken klargörs i tävlingsdirektiven som publiceras senare. Utskriftskarta från 8/2017. Kartritare är Heikki Hautala och Voitto Erkinheimo. 

Share