Vid årets FSOM används inte tradiotionella serviceblanketter utan anmälningar och bokningar sker via vår webbutik. Detta medför ju att betalningen - förutom för barnpassningen - sker samtidigt. Man betalar med nätbankskoder eller kreditkort. Om föreningen betalar kan man skriva ut ett bankgiro i kassan och betala den vägen. Bankgirot är ingen faktura utan betalningen ska ske omgående. Anmälningarna och bokningarna kommer fram till oss först när betalningen har skett.

Man kan göra många anmälningar och bokningar med en och samma betalning! Kom ihåg anmälningsdatumet 26.6 och 6.8 för barnpassningen.

Klicka på Läs mera för att gå till butiken. Den finns också tillgänglig via IK Falkens hemsida.

IK Falken erbjuder inkvartering på skolgolv samt frukost och middag vid Sursik skola. Anmälan och betalning för logi och mat ska göras senast den 26 juni i webbutiken. 

 

Barnpassning ordnas under lördag och söndag på TC. Anmäl senast den 6 augusti.

 

Share