Fridrottsektionen har utarbetat en verksamhetshandbok. Hhandbok är utarbetad som en del av SUL:s föreningsutvecklingsprojekt Tjuvstart till framtiden. I och med att SUL är landets friidrottsförbund har utvecklingsprojektet främst fokuserat på föreningens friidrottsverksamhet. Avsikten med handboken är att den kontinuerligt skall uppdateras, vilket även ger de övriga sektionerna en möjlighet att senare profilera den egna verksamheten ännu tydligare.

Verksamhetshandboken 2019

Verksamhetsplanen 2019

Resersättningar

Regler

Blankett

Stipendier

Regler för idrottarstipendier

Regler för tränarstipendier

Resultatbonustabell