Mötet hölls i Purmo skola tisdagen den 12 december. Stadgeenliga ärenden som val av nya medlemmar i styrelse och sektioner handlades. Bokslutet godkändes, styrelsen fick  ansvarsfrihet och en budget för nästa år godkändes.

Årets Falkenit Håkan Björklund kungjordes och förbundsmästare premierades.

Verksamhetsberättelsen kan läsas i en förkortad form.

Add a comment

I IK Falken är det ordinarie föreningsmötet, årsmötet som väljer styrelse och sektioner och godkänner bokslut och budget.

Föreningens årsmöte 2016 hölls 14 december kl 19 i Överesse skola.


Föreningens årsmöte 2015 hölls torsdagen den 10 december 2015 kl 19:00 i Kållby-Heimbacka skola.  Carola Häggblom valdes till ny ordförande för föreningen.


Föreningens årsmöte 2014 hölls onsdagen den 10 december kl 19:00 2014 i Nordanå byagård.


Föreningens årsmöte 2013 hölls söndagen den 1 december klocka 14:00 vid Överesse skola.

Stadgeenliga ärenden avhandlades samt premieringardes 99 personer med anledning av föreningens 40 årsjubileum.

Christer Aspfors omvaldes till styrelseordförande för de följande två åren. Sammansättningen av styrelsen och sektioner och deras utskott uppdateras på respektive sidor.

Verksamhetsberättelserna för det gångna verksamhetsåret och planerna för det påbörjade.


Föreningens årsmöte för år 2012 hölls den 5 december 2012 i Kållby-Heimbacka skola. Årsmötet valde Christer Aspfors till ordförande för 2013. Mötet godkänd även styrelsens förslag till ändringar av stadganden gällande verksamhetsgranskare.

Följande verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner behandlades


Årsmötet för år 2011 hölls torsdagen den 1 december 2011 i Nordanå byagård, Purmo.  Årsmötet valde Christer Aspfors till ordförande för 2012. Övriga personval uppdateras på styrelsens sida efter att styrelsen konstituerat sig. Protokollet från mötet kan du läsa här.

Add a comment

Styrelsen för år 2018 består av följande personer. Vid styrelsemötena är även sektionsordförandena närvarande.

Carola Häggblom
 • Föreningens ordförande
 • Skutnabbavägen 231
 • 68600 Jakobstad
 • Tel. 040 762 1027

Marina Solvin

 • Degernäsvägen 1
 • 68690 Sundby
 • Tel.040 775 8017
Kristian Björk
 • Ravasvägen24
 • 68810 Ytteresse 
 • Tel. 0406847298
Stefan Envall
 • 68600 Jakobstad 
 • Tel. 0405270878
 • Tel 040 5270878

Marina Sundqvist

 • sekreterare
 • Västerbackavägen 95
 • 68930 Purmo
 • Tel. 0443585793
Katja Weckström
 • Backavägen 9 
 • 68910 Bennäs 
 • Tel. 0505375860
Add a comment

Ordförande

Monica Borgmästars
Essevägen 275
68820 Esse
tel. 050 595 3920
monica.borgmastars@multi.fi

Sekreterare

Helena Joskitt
helena.joskitt@agrolink.fi

 

 
 

 

Martin Ek
martin.ek@edu.jakobstad.fi

Christoffer Wärn
christoffer.warn@abo.fi

Markus Granö
markusgrano79@gmail.com

Caroline Smedberg
caroline.smedberg@abo.fi

Annmaj Tuomi tel.040 5867207

Add a comment

Lars Byström tel.0500 796 554

Johnny Finne tel. 040 8357 753

Ann-Sofi Berger tel.050 5906384

Daniel Strandvall tel. 050 5455 249

Roland Kock tel 040 5017 892

Anders Sandbacka tel 050 3627 505

 

Add a comment

Skidsektionens kontaktuppgifter

Tage Ray, ordförande, 0500-862134, tage.ray@gmail.com

Johan Nylund, 050-5632671, johan.nylund@pedersore.fi

Sixten Häggman

Marjo Ena

Anja Lillqvist

Tom West

Kim Tarvonen

Jaana Grankull

Nancy Lindfors

Sixten Krook

Add a comment

Skidåkningens knatteutskott har sammanslagits med skidsektionen i december 2016.

Ansvarspersoner för knatteskidåkningen är Jaana Grankull, Sixten Krook och Nancy Lindfors.

Add a comment

Orienteringssektions medlemmar 2018

Jan Lindfors
 • Sektionsordförande
 • Kullavägen 19
 • 68810 Ytteresse
 • 050 589 2563
Sebastian Björklund
 • Burinvägen 46
 • 68920 Forsby
 • 040 481 0548
Lilian Björndahl
 • Klockartåget 1
 • 64200 Närpes
 • 040 5892256
Sören Jansson
 • Kullbergsvägen 56
 • 68920 Forsby
 • 044 7819243
Mirja Harald
 • Gräggvägen 104
 • 68690 Sundby
 • 050 537 5879, 06 729 2117
Niklas Wik
 • Bodövägen 73
 • 68530 Lepplax
 • 050 487 2503
Jan Boman
 • Aspvägen 4
 • 68600 Jakobstad
 • Tel. 050 543 2468
Add a comment
Share

 

 <<  < November 2018 >   >>
MTOTFLS
15
I dag är det 15.11.2018