Jakobstadsnejdens motionsorientering - Skärmjaktens (tid. Torsdagsträffens) egna hemsidor.

På sidorna samlas all info om Skärmjakten. Här publiceras också alla resultat. Via den här kanalen kan arrangörerna meddela om ändringar och ge närmare information om vägvisning etc.

Samtidigt kan olika direktiv gällande arrangemangen samlas och distribueras från ett ställe. På sidorna finns också ett diskussionforum där man kan ge feedback om arrangemangen och kontrollera ifall det kommit någon sista minuten information om veckans orientering.

Sidorna skall vara tvåspråkiga men av bland annat tekniska skäl finns en del av funktionerna endast på den svenska sidan.

Sidorna fungerar under IK Falkens portal men arrangörsföreningarnas ansvariga kan självständigt underhålla och uppdatera innehållet. Detta sker bland annat genom ladda upp resultat till servern och lägga ut resultatlänkar.

Ge feedback via forumet eller sänd ditt förslag till Webmaster.

Share